تریلر جدید Atlas Fallen مکانیک‌های پیمایش را نمایش می‌دهد