گیم‌پلی جدید Alan Wake 2 مبارزات، اکتشاف، معماها و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد