یک مد جدید و مرموز به بازی Titanfall 2 اضافه شده است