فیلم A Haunting in Venice به دنبال رسیدن به صدر جدول فروش در آمریکا است