کاراکتر جدید Mortal Kombat 1 با صداپیشگی مگان فاکس معرفی شد