همزمان با انتشار Starfield کنسول Xbox Series X/S رشد بسیار زیادی تجربه کرده‌ است