ایکس باکس به اضافه کردن اچیومنتی مثل پلاتینوم علاقه‌مند است