طبق گزارشات، رگلاتوری بریتانیا در مورد ادغام مایکروسافت و اکتیویژن در هفته آینده تصمیم می‌گیرد