عرضه Starfield روی ایکس باکس به مانند انتشار Zelda روی پلتفرم نینتندو است