بسته Diablo 4 Limited Collector شامل خود بازی نمی‌شود