Tekken 8 در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ عرضه می‌شود؛ از حالت جدید بازی رونمایی شد