تا این لحظه Starfield پنجمین عرضه بزرگ بازی در اروپا طی سال جاری میلادی است