اسکوئر انیکس از زمان انتشار Final Fantasy 16 نزدیک به ۲ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است