فروش Spyro: Reignited Trilogy از مرز ۱۰ میلیون نسخه عبور کرد