Phantom Liberty و آپدیت ۲.۰۰ آخرین محتویات Cyberpunk 2077 خواهند بود و سپس کار روی بازی بعدی آغاز می‌شود