کارگردان Path of Exile 2 از دلیل مستقل بودن بازی می‌گوید + اطلاعات بیشتر