پاسخ دراکمن به این سوال که آیا The Last of Us Part 3 در دست ساخت قرار دارد یا خیر