مسترکارت جدید ایکس باکس شامل امتیازاتی است که می‌توان در بازی‌ها از آن استفاده کرد