اسناد دادگاه نشان می‌دهند که مایکروسافت، Xbox بعدی خود را برای عرضه در سال ۲۰۲۸ هدف قرار داده است