سازنده Inside ماجرای انحصاری زمانی این بازی روی ایکس باکس را توضیح می‌دهد