استودیوی سازنده Immortals of Aveum قصد دارد ۴۵ درصد از کارمندان خود را اخراج کند