هیدئو کوجیما قصد ساخت یک بازی با الهام از فیلم SISU را دارد