فرام سافتور تنها با ۳۰۰ نفر توسعه‌دهنده Elden Ring و Armored Core 6 را ساخته است