مدیر ارشد بخش خلاقیت Epic Games جدایی خود را از این شرکت اعلام کرد