تریلر جدید Diablo 4 به نمایش محتوای بتای Server Slam می‌پردازد