کارگردان Mortal Kombat 1 علاقه‌ داشت جان ویک را به بازی اضافه کند