رئیس جمهور فرانسه از بازیکنان و بازی‌های ویدئویی عذرخواهی کرد