پس از مدت‌ها آپدیت بزرگی برای تایتان‌فال ۲ منتشر می‌شود