جزئیات جدیدی از بسته الحاقی ریمیک Resident Evil 4 منتشر شد