فیلم Barbie  احتمالا یکی از نامزدهای بهترین فیلمنامه اسکار خواهد بود