اسکوئر انیکس نزدیک به ۲ میلیارد دلار از ارزش بازاری خود را از دست داده است