جزئیاتی از سیستم مبارزه با وسایل نقلیه Cyberpunk 2077 فاش شد