داستان بازی Mortal Kombat 1 تقریبا به صورت کامل لو رفت