ریمیک System Shock برای کنسول‌ها رده‌بندی سنی دریافت کرد