نینتندو ظاهرا جانشین سوییچ را در گیمزکام نمایش داده است