استودیو ریسپاون اینترتینمنت روی پروژه هیجان انگیزی کار می‌کند