سرنوشت تلخ و ترسناک دو دختربچه در دومین تریلر فیلم The Exorcist: Believer [تماشا کنید]