۲ میلیون بازیکن بازی Starfield را پیش از عرضه تجربه کرده‌اند