اولین تریلر انیمیشن فرار مرغی ۲ منتشر شد [تماشا کنید]