کارگردان قسمت دوم The Last of Us روی بازی دیگری کار می‌کند