نمرات فیلم The Killer به کارگردانی دیوید فینچر منتشر شد