بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 با توسعه‌دهنده جدید بازگشت