سازنده Armored Core 6 از مشکلات سیو در نسخه پی‌سی آگاه است