طبق گزارش ها به نظر سونی روی شبیه ساز PS2 کار می‌کند