کمپانی Capcom از عملکرد بازی Exoprimal راضی است و انتظار ضرر ندارد