پیش‌نمایش‌های Forza Motorsport بسیار مثبت هستند؛ از ۳ حالت گرافیکی تا ویژگی‌های جدید