وضعیت Quantum Error روی Xbox Series S قابل‌قبول نیست