نسخه بتای Asassin’s Creed Codename Jade در ماه آگوست عرضه می‌شود