مقایسه Armored Core VI روی PS5 و Xbox Series X|S؛ کدام پلتفرم بهتر است؟