مأموریت‌های Open Combat در Modern Warfare 3 بیشتر شبیه Dishonored هستند تا Call of Duty